Ke zklidnění centra není Blanka potřeba, ukázala zkušenost z Nábřeží žije!

09. 12. 2013, Ostatní

Na základě zkušeností z Nábřeží žije! jsme vyhodnotili možnosti dopravního zklidňování historického centra Prahy. Jako nejlepší řešení se jeví zklidnění obou břehů při ponechání průjezdu vybraným vozidlům a rezidentům, doplněné zlepšením podmínek pro veřejnou a pěší dopravu v historickém centru. Jiné možnosti jsou méně výhodné nebo nereálné, případně by byly příliš omezující pro obyvatele Prahy 1.

„Ze stávajících studií a zkušenosti ze sobot Nábřeží žije! lze vyvodit, že zklidnění historického centra by bylo možné už dnes, pokud by se některé cesty automobilem na Prahu 1 a 2 realizovaly jiným způsobem,“ uvádí Vratislav Filler. O zklidnění obou břehů ještě před zprovozněním tunelu Blanka se tak dá uvažovat buď při zavedení mýta nebo o prázdninách, kdy by se omezení kapacity průjezdu tranzitu přes Smetanovo nábřeží a Malou Stranu neprojevilo výrazným zvýšením dopravy na současných objízdných trasách.

„Poté, co se zprovoznění tunelu může odložit o další léta, máme příležitost apelovat na změnu toho, jak se lidé do centra dopravují,“ komentuje Vít Masare. Zprovoznění Blanky by totiž umožnilo zklidnit centrum bez toho, aby se dopravní návyky Pražanů změnily. „Moderní není to město, kde se chudí lidé pohybují auty, ale takové, kde se bohatí lidé pohybují veřejnou dopravou,“ dodává.

Ostatně, se zklidněním Malé Strany od automobilového tranzitu se počítalo už se zprovozněním Strahovského tunelu. „Historické centrum čeká na zklidnění už minimálně patnáct let. Ani kilometry tunelů nic nezmění, když se nepohnou věci v našich hlavách,“ zakončuje Vratislav Filler.

Zklidnění Smetanova nábřeží je možné bez zprovoznění tunelu Blanka za podmínky snížení objemu automobilové dopravy zajíždějící do centra. Toho se dá dosáhnout sérií komplexních opatření směřujících k podpoře využití udržitelné dopravy a přiměřené regulace individuální automobilové dopravy. Zklidnění se zprovozněním tunelu Blanka by bylo kompromisem, který zlepšením podmínek v centru sníží negativní dopady zprovoznění tunelu, a to při pouze malém efektu na dopravní chování Pražanů.

Scénář zahrnuje následující kroky:

 • Omezit tranzit přes Křížovnické náměstí. Vytvořit zde obytnou zónu.

 • Pro lepší jízdní dobu tramvají realizovat na Smetanově nábřeží zónu 30 km/h.

 • Stavebně rozšířit chodníky na Smetanově nábřeží a v „Myší díře“ až k okrajům tramvajového pásu.

 • Otevřít do ulice a zcivilizovat průchod domy od Křižovnického náměstí na nábřeží.

 • Nábřeží osadit novým mobiliářem, doplnit WC, občerstvení, lavičky s kvalitními opěrkami, přesuvné židle, apod.

 • Omezit tranzit na Malé Straně rozdělením na severní a jižní část, mezi kterými bude mít povolený průjezd pouze místní doprava.

 • Vymezení místní dopravy, která by měla zachovaný průjezd Smetanovým nábřežím a Malou Stranou, je nutné vyjednat s městkou částí.

 • Zlepšit podmínky pro alternativní dopravu v centru Prahy:

  • zlepšit podmínky pro pěší zahájením humanizace Severojižní magistrály a realizací dalších opatření,

  • zlepšit podmínky pro veřejnou dopravu, zejména preferenci tramvají v centru, zavést minibusovou linku na Starém Městě,

  • zlepšit podmínky pro cyklistickou dopravu v centru Prahy zejména budováním cykloobousměrek,

  • rozšířit nebo vybudovat nová parkoviště P+R na severozápadě Prahy.

 

Další podrobnosti je možné nalézt ve zprávě shrnující zkušenost se sobotními otevřeními Smetanova nábřeží pěším, kterou jsme uveřejnili na adrese https://auto-mat.cz/auto-mat.cz/wp-content/uploads/zprava_nabrezi_trvaly.pdf

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře