Pražané chtějí koncepční řešení pražské dopravy

28. 09. 2013, Aktuality

Třetí otevřená kulturní sobota Nábřeží žije! byla ve znamení veřejných debat. Od poledních hodin se diskutující scházeli, aby si vyjasnili své názory na přeměnu Smetanova nábřeží na pěší zónu. Z desítek názorů převládl požadavek na koncepční řešení dopravních problémů hlavního města. Zazněl i názor požadující zavedení mýtného systému pro vjezd do centra.

Veřejná diskuse s rezidenty městské části Praha 1 během chvíle vykristalizovala v požadavek, aby hlavní město řešilo svou neutěšenou dopravní situaci koncepčně. Občany Prahy 1 přitom nejvíce trápí neustálé uzavírání ulic Prahy kvůli různým aktivitám, jako je natáčení filmů nebo sportovní události. Komplikuje jim to prý život a snižuje komfort bydlení v městské čtvrti, která neustále bojuje s problémem vylidňování. Rezidenti požadovali, aby zůstala zachována dopravní obslužnost, nebo aby jim nebyly zrušeny parkovací místa. Jedním z témat, jak omezit tranzitní dopravu centrem hlavního města se stalo i zavedení mýtného systému.

Pěší zóna na Smetanově nábřeží znamená zvýšení komfortu a kvality života místních obyvatel. Samozřejmě to neznamená, že by rezidenti měli mít zakázán vjezd, nebo že by došlo k omezení veřejné dopravy, či dopravní obsluhy,“ řekl Vít Masare z iniciativy Auto*Mat. „Důležité je, že Smetanovo nábřeží nelze řešit izolovaně, ale s přeměnou nábřeží musí jít ruku v ruce i dopravní zklidnění Malé Strany.“

Smetanovo nábřeží se podařilo pěším zpřístupnit po mnoha letech úsilí občanů, místních institucí a podniků působících v okolí. Třetí kulturní sobota na Smetanově nábřeží byla především diskusní. Široká veřejnost, odborníci, rezidenti Prahy 1, ale též zainteresované skupiny, jako neziskové organizace a veřejné instituce, si vyjasňovali své postoje a názory na přeměnu Smetanova nábřeží v pěší zónu.

Pro návštěvníky Nábřeží žije! byla připravena řada zajímavostí jako dopolední cvičení jógy, urbanistické procházky nebo animační program pro děti. Zcela jednoznačně největším tahákem dnešního dne ale byly veřejné debaty na platformě Útvaru rozvoje města. Možností obnoveného historického korza s nejkrásnější vyhlídkou na Pražský hrad využilo během dne asi 25 tisíc Pražanů.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře