Kritické otázky ke Smetanovu nábřeží

14. 10. 2013, Ostatní

Kritika pěší zóny na Smetanově nábřeží se smrskla na debatu o potřebnosti parkovat automobil před domem. Přesto ale zaznělo několik zajímavých názorů, které přinášíme i s naším komentářem.

1. Proč sem nepouštíte „zlá“ auta, ale mnohem těžší a nebezpečnější tramvaje ano?
Koexistence tramvají s chodci je zde mnohem snazší než by tomu bylo u aut, o čemž se můžete přesvědčit libovolný jiný den, kdy tramvaje tvoří 2 % přítomných vozidel. Ostatně, kdyby zde jezdilo jen tolik aut jako zde jezdí tramvají, problém by s nimi nepochybně nebyl.

2. Proč provádíte pokusy na lidech?
V Praze se dělá mnoho změn „na zkoušku,“ nejde tudíž o nic výjimečného. Ve „zkušebním provozu“ bude mimochodem provozován i tunel Blanka, protože nemá povoleno být zprovozněn dříve než severní část Pražského okruhu.

3. Proč hájíte zájmy naprosté menšiny?
Pokud jde o uživatele Smetanova nábřeží, tak ze stávajících uživatelů Smetanova nábřeží činí řidiči a cestující v tranzitujících automobilech méně než 30%. Ze zklidnění Smetanova nábřeží bude profitovat více než 70% z těch, kdo jej využívají. Pokud jde o uživatele automobilu, tak autem se v Praze vykoná jen třetina cest, a je pravděpodobné, že zhruba polovina pražských domácností auto vůbec nemá. Narážíte-li na cyklisty, pak zklidnění Smetanova nábřeží není záměrem, která by se dělal především kvůli cyklistům. Ti z něj budou samozřejmě profitovat podobně jako dvě třetiny stávajících uživatelů nábřeží pohybujících se zde pěšky nebo veřejnou dopravou.

4. Po trávení času ve veřejném prostoru není poptávka. Proč chcete prázdné nábřeží?
Podobné argumenty zaznívaly koncem 60. let v Dánsku nebo Nizozemsku při zavádění prvních pěších zón („Nejsme Italové, nebudeme v zimě vysedávat v kavárnách.“). Po třiceti letech je tam využívání veřejného prostoru enormní. Totéž se děje i v Praze, podívejte se na Novoměstskou náplavku a jiná místa, která už poptávce svou kapacitou nestačí.

5. Jak se dostanu s nemocnou babičkou ze Smíchova do nemocnice na Františku, když Strahovským tunelem to potrvá o patnáct minut déle?
Hovoříme předpokládám o trvalém stavu, potom máte několik možností. Není-li nebezpečí z prodlení, můžete jet Strahovským tunelem a tunelem Blanka, což bude vzhledem k absenci kongescí delší pouze o několik (nikoliv o patnáct) minut. Půjde-li o stav ohrožení života, můžete udělat to, co udělá kterýkoliv obyvatel Prahy, který autem nedisponuje: zavolat sanitku. Krom toho, v případě, že by skutečně šlo o ohrožení života, vám policie nepochybně nebude dělat problémy i při průjezdu nábřežím, a nejspíš vám pro bezpečný průjezd zajistí i doprovod, díky kterému budete na místě ještě podstatně rychleji než za současného stavu.

6. Jak zajistíte, že do centra bude jezdit méně aut?
V budoucnu lze skutečně předpokládat, že do centra Prahy bude zajíždět méně aut. Například hodnocení EIA pro Blanku 2 uvádělo jako nejlepší realizační scénář ten, kdy se zavedením mýta ponížil objem individuální automobilové dopravy uvnitř Městského okruhu zhruba o 30 procent. Naše vize je, že zmenšení objemu IAD v centru má vycházet ze strategického plánu města a jeho dopravního masterplánu. Zmíněného cíle lze dosáhnout kombinací regulace (zklidnění Smetanova nábřeží a Malé Strany, zavedení mýta v kombinaci s nízkoemisní zónou ve stylu Milána), zlepšování kapacity a kvality veřejné dopravy – domníváme se, že centrum má mít nadstandardní obsluhu veřejnou dopravou. Je možná lepší preference tramvají, obnova některých tratí, například přes Václavské náměstí, zlepšení místní obsluhy zavedením minibusů apod. V neposlední řadě bude možné zlepšit podmínky pro pěší dopravu (obnova chybějcích přechodů) a plošnou prostupnost centra pro jízdní kolo (cykloobousměrky). Tato řešení vytvoří dostatečnou nabídku alternativ bez znemožnění dopravní obsluhy IAD v případech, kde je použití automobilu nezbytné.

7. Platím spotřební daně, jsem jako motorista pro stát výhodný, proč bych měl být omezován?
Je velmi pravděpodobné, že ani spotřební daně a jiné vstupy do veřejných rozpočtů placené motoristy nevyrovnají veřejné výdaje na podporu automobilové dopravy a pokrývání externalit s ní spojenou.

8. Z čeho bere Auto*Mat mandát k ovlivňování života ostatních?
Vycházíme z celosvětových trendů, které jsme přijali za své. Individuální svoboda volby dopravního prostředku je možná v mezích, které nevedou k poškozování ostatních, což se v širším centru Prahy v současnosti děje zejména naddimenzovanou individuální automobilovou dopravou. Akce Nábřeží žije navíc organizuje Útvar rozvoje hlavního města Prahy, která zde zaštiťuje město a jeho volené zástupce, a iniciativa Auto*Mat je pouze v roli spolupořadatele.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře