Lyon. Město, kde mohou občané rozhodovat sami

21. 08. 2013, Uncategorized @cs

Doprava ve městě je citlivý organismus, který každý neodborný zásah trestá různými komplikacemi, kolapsy nebo obtěžováním obyvatel. Je proto nezbytné k této problematice přistupovat opatrně, odborně, koordinovaně a hlavně koncepčně. V Praze se tak děje bohužel jen zřídka. Inspirací mu přitom může být Lyon.

Tento článek je součástí série založené na detailních studiích dopravního plánování a dopravní situace Lyonu, CurychuBernu, Mnichova, Vídně, Budapešti a Varšavy. Tyto studie Auto*Mat poskytuje jako podkladové materiály Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Z hlediska dopravního a územního plánování je Lyon velmi blízký Praze plochou i počtem obyvatel (tzv. Velký Lyon má rozlohu 516 km2 a 1 281 971 obyvatel). Oproti našemu hlavnímu městu ale Lyon realizuje aktivní dopravní politiku a řídí se dopravním masterplánem, ve kterém si stanovuje posílení vybraných druhů dopravního chování. V tom se Lyon neliší od žádného většího francouzského města, neboť každá aglomerace nad 100 tisíc obyvatel musí ze zákona vypracovat dopravní masterplán. V tomto směru se má co učit nejen Praha, ale celá Česká republika.

Od roku 2000 musí francouzští politici navíc masterplán provázat s ostatními územně plánovacími dokumenty, například s územním plánem. Touto legislativní úpravou se od roku 1997 daří zvolna měnit podíl jednotlivých druhů dopravy a během deseti let se v Lyonu podíl cest autem snížil z 53 % na 47,5 %. Spolu s tím se daří i pomalý nárůst MHD, cyklistické a pěší dopravy. Cyklistickou dopravu se dokonce podařilo mezi lety 2005 a 2009 zdvojnásobit. Dopravní zklidnění v centru města zajišťuje režim zóny 30, která tvoří 87 km ulic a představuje tak největší podobnou zónu v zemi. Podobně jako čeká Prahu tunel Blanka, dokončil Lyon větší část městského okruhu, včetně tříkilometrového tunelu. Za průjezd tunelem se ovšem platí mýto ve výši 1-2 euro.

Lyon namesti

Aktivní městské organizace

Na území Velkého Lyonu působí dopravní unie Sytral. Ta má vedle organizace provozu MHD mnoho dalších úkolů včetně zlepšování mobility a kvality života. Prostřednictvím komise 26 volených zástupců určuje celkovou dopravní politiku ve městě a její naplňování. Důležitým podkladem, který k tomu používá, je pravidelný průzkum dopravního chování domácností. Takový přístup by jistě přišel vhod právě i Praze, jejíž ROPID nezodpovědným přepracováním veřejné dopravy způsobil nemalé komplikace statisícům cestujících.

Právě ke změnám v MHD před rokem chtěli občané i neziskové organizace svolat veřejnou diskusi. Zůstali nevyslyšeni. V Lyonu jsou však veřejné debaty k organizaci městského rozvoje a dopravy celkem běžné. Ke každému zásadnímu rozhodnutí o změně dopravní koncepce radnice Lyonu svolává veřejné debaty. Je zajímavé, že debaty pořádá a moderuje speciální organizace Národní komise pro veřejnou debatu, u které si Velký Lyon organizaci debat objednává. Z jednotlivých setkání jsou natáčena videa a vytvářeny zápisy. Stránky debaty obsahují diskusní fórum, stovky otázek, každý může přidat názor. O tom, jak budou probíhat další kroky, rozhodne Sdružení obcí Velkého Lyonu.

Umíte si představit, jak by to mohlo fungovat u nás? My ano. A ta představa se nám líbí.

Lyon centre

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře