Čimická ulice ukazuje: Praze chybí dopravní masterplán!

09. 08. 2013, Ostatní

S velkou pompou zrušila městská část Praha 8 údajně nesmyslné doplnění dopravního značení v ulici Čimická. Neváhala při tom zahodit bezpečnější řešení tří přechodů pro chodce při zastávkách Podhajská pole, které odporují současným normám. Rozdělaná práce byla smazána rekordním tempem a výsledkem je dopravní chaos – to vše na popud vlivných lidí napojených na Prahu 8.

Na Čimické ulici se začaly malovat úpravy rušící pro chodce nebezpečný dvojpruh na trojici tamních přechodů a začínající šikanou pro řidiče, kteří to tak rádi od ulice K Pazderkám pouštějí víc než sedmdesát. Projekt vznikl na základě záměru Technické správy komunikací, s cílem dlouhodobě řešit nebezpečné přechody pro chodce — tedy takové, kde jsou dva pruhy v jednom směru bez světelné signalizace. Nedokončené značení bylo ale téměř okamžitě vyfrézováno.

„Proč k tomuto došlo, Praha 8 nevysvětlila. Zkrátka a jednoduše vznikající značení smazala,“ uvedl dopravní expert iniciativy Auto*Mat Vratislav Filler. „Požádali jsme radnici skrze žádost o informace, aby nám vysvětlila, co bylo na té úpravě nezákonného, že musela tak rychle zmizet.“

Radnice tvrdí, že k tomu došlo na popud občanů. Odpovědný úřad Prahy 8 ale záměr před rokem schválil a názor obyvatel k tomu tehdy nepotřeboval. Nyní ale stačilo, aby se záměr nelíbil někomu dost vlivnému na to, aby radnice zaúkolovala dokonce i magistrátní Technickou správu komunikací. Místní, ať byli pro nebo proti, přitom viděli jen pár matoucích čar na silnici a neměli nejmenší možnost seznámit se s celým projektem.

„Tento případ ukazuje, že projednávání dopravních záměrů s veřejností je žádoucí, protože by předem vyřešilo případné výhrady. Potřebuje ale dobrý rámec,“ komentuje Vratislav Filler. „Jde o to, aby veřejné projednání bylo férové a neběželo třeba v úterý ráno za účasti tří úředníků. A aby výsledek nebyl škodlivý pro celé město.“ K tomu je podle Fillera potřeba za prvé kvalitní postup pro místní participaci, a za druhé podrobnou celoměstskou dopravní strategii, takzvaný masterplán. Ten však Praha nemá.

„Dopravní masterplán je nezbytný proto, aby vůbec definoval hranice, uvnitř kterých je možné dojít ve veřejné debatě k použitelnému řešení,“ říká Vratislav Filler. Na Čimické by se v takovém případě nejspíš neřešilo, jestli udělat ty přechody jen přes dva pruhy, ale jak to udělat co nejlépe. Hledalo by se řešení odpovídající celoměstské koncepci a současně vyhovující místním.
„Bez takového rámce prostě není možné město účelně směřovat. Ostatně, kam se řítí město koncepčně neřízené, nám Praha předvádí v posledních deseti letech až příliš zřetelně,“ uzavírá Filler.

Unáhlené odstranění dopravního značení v Čimické ulici je varováním před neschopností samosprávy kompetentně rozhodovat a také ukázkou ochoty politiků riskovat životy těch, o jejichž bezpečnost a pohodlí mají pečovat. Je jedno, zda za tímto rozhodnutím stojí vlivný „kmotr“, nebo se jedná o svévoli městské části rozhazující veřejné peníze. Výsledek je tentýž: Dokud radnice Prahy 8 nepřijde s vlastním řešením problémových přechodů, budou občané Prahy 8 využívající přechody přes ulici Čimickou i nadále v ohrožení svého zdraví.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře