Připomínkujeme návrh zadání Metropolitního územního plánu

27. 03. 2013, Aktuality

V rámci neformální odborné platformy neziskových organizací a občanů se zájmem o městský rozvoj a urbanismus – Pražského urbanistického kroužku (PUK) jsme se v uplynulých týdnech zapojili do kolektivního připomínkování aktuálně zveřejněného návrhu zadání Metropolitního územního plánu. Společný výstup řady občanských sdružení a odborníků na územní plánování, který najdete na webu PUKu jsme následně poskytli městským částem, které se aktuálně mohou k návrhu zadání vyjadřovat. Připomínky dostali i tvůrci aktuálního návrhu zadání, náměstek primátora pro územní rozvoj Tomáš Hudeček a členové Metropolitní ozvučné desky, poradního orgánu Rady HMP, kde se potkávají i odborníci na městský rozvoj.

Auto*Mat nyní zpracovává detailněji připomínky k dopravní části návrhu zadání.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře