Další kolo nekonečné interpelace radního Noska

06. 03. 2013, Uncategorized @cs

Radní Nosek zarputile mlčí! Takto lapidárně by se dal shrnout postoj náměstka pro dopravu vůči naší interpelaci. Před čtyřmi měsíci jsme si totiž dovolili zeptat se, jak je zajištěna podpora cyklistické dopravy v Praze, zatímco dění v cyklokomisi uhání mílovými kroky kupředu zpět.

Naším cílem je dopátrat se, jak je vlastně rozvoj cyklistické dopravy v Praze koordinován. V poslední době nás zejména zajímá, kdo je zodpovědný za stále častější opomíjení cyklistické dopravy při rekonstrukcích pražských ulic a křižovatek. Vloni upravené Letenské náměstí nebo Michelská ulice vypadají, jako že ti, kdo schválili výslednou podobu realizace, naprosto nechápou, jak má vypadat křižovatka beroucí cyklistickou dopravu v potaz. Jak jsme se nedávno dozvěděli, podobný osud hrozí řadě dalších míst, aktuálně křižovatkám Prašný Most a Vypich.

V předchozím kole korespondence, datované dne 15.11.2012, jsme se dozvěděli, že:

Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy se v rámci své pracovní činnosti zabývají mimo MHMP dále 4 městské instituce (TSK, DP, ÚRM a ROPID) a pro tuto činnost je vyčleněno celkem 6 zaměstnanců. Usnesení Rady HMP č. 1776 ze dne 26.10.2010 (…) je tedy s rezervou naplněno.

Bylo tudíž logické otázat se (zkráceně citujeme), o které lidi jde, jaké mají pracovní zařazení a jaké jsou jejich kompetence, které mají k realizaci opatření pro cyklodopravu a rekreační cyklistiku.

Odpověď na tento dopis na sebe dala poměrně dlouho čekat. Dopis datovaný k 11.1.2013 k nám doputoval až v polovině února. Ale její náležitosti byly jen formálně správné. Z úřednického ptydepe nebylo možné vykřesat jedinou jiskru naznačující přítomnost odpovědi.
Ačkoliv nám bylo vyjmenováno šest pracovníků magistrátu a spřízněných organizací (o dvou z nich jsme ani po létech kontaktů s magistrátem neslyšeli) a jejich kompetence, naprosto chybí odpověď na základní problém: kdo nakonec rozhodne, zda se konkrétní křižovatka vyřeší pro cyklisty kvalitně jako nábřeží Kapitána Jaroše, nebo zcela nedostatečně jako Michelská, Letenské náměstí, a řada menších lokalit. ( Scan dopisu najdete zde ).
Nezbývá nám tedy, než se ptát dál. V novém dopise vyjadřujeme pochybnost, že zmínění naplňují usnesení 1776 a tážeme se*:

1. Jakým způsobem tvoří jmenovaní lidé „kompetentní a dostatečně pravomocný městský úřad nebo část úřadu stávajícího, odpovědný za rozvoj cyklistické dopravy a rekreace v Praze“**?

2. V Praze nejsou opakovaně realizována dostatečná procyklistická opatření při rekonstrukcích ulic či novostavbách, a to ani způsobem, který je definován jako nedostačující (Michelská). Kdo je za taková pochybení osobně zodpovědný?

3. Jaké má tato osoba pravomoci k tomu, aby si naplňování platných nařízení v oblasti rozvoje cyklistické dopravy vynutila?

4. Jak bude zajištěno, aby k podobným chybám v nejbližší budoucnosti nedocházelo?

*) dotazy jsme zde pro větší srozumitelnost značně zkrátili, jejich úplné znění v dopise bylo třeba doplnit různými obezličkami, aby se z odpovědi nedalo příliž lehce vyvléknout.
**) přímá citace z koncepce cyklistické dopravy schválené usnesením RHMP č. 1776 z r. 2010.

O tom, jaké odpovědi se nám dostane, vás budeme samozřejmě informovat.

Chronologie naší korespondence

1. Naše interpelace ze dne 25.10.2012 (video)
2. Odpověď náměstka pro dopravu Noska ze dne 15.11.2012.
3. Doplňující dotazy k interpelaci zaslané dne 11.12.2012 (jsou součástí následujícího skenu)
4. Odpověď náměstka pro dopravu Noska ze dne 11.1.2013.
5. Doplňující dotazy k této odpovědi doručené na podatelnu dne 28.2.2013.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře