Novoroční setkání Klubu přátel a dobrovolníků Auto*Matu

06. 02. 2013, Aktuality

Oslavy nového roku už dávno pominuly, ovšem příznivci Auto*Matu si je mohli ještě oživit na novoročním setkání v klubu Tiskárna. Jeho druhý ročník proběhl 10. ledna. Na tvůrčím večírku se mohli podporovatelé Auto*Matu na chvíli zapojit do práce sdružení a vyjádřit svůj názor na další směřování iniciativy.

Celé setkání otevřela prezentace aktivit Auto*Matu v roce 2012. Není toho málo, ale díky svižnému tempu a zábavnému podání prezentace rychle odsýpala a sotva jsme vše vstřebali, už jsme se dělili na pracovní skupinky. Smysl byl prostý: utvořit týmy přemýšlející nad vybraným tématem Auto*Matu, společně sdílet myšlenky a vytvořit zpětnou vazbu jednotlivým projektům. Bylo opravdu z čeho vybírat. V nabídce byl kromě tématu nové dopravní koncepce, veřejného prostoru, cyklistické a veřejné dopravy i třeba rozvoj Zelené mapy, elektronické aplikace, nebo Smetanovo nábřeží bez aut, humanizace magistrály, či program vzdělávání na školách.

Například diskuse o veřejné dopravě se zúčastnilo asi 12 lidí. Kreativní nálada natolik všechny zúčastněné vtáhla, že jsme prakticky nezpozorovali překročení vyhrazeného času. Padaly velmi zajímavé nápady jako třeba návrh na vznik platformy hrdých uživatelů veřejné dopravy. Souhrnem panovala shoda, že je třeba učinit hospodaření Dopravního podniku Praha transparentním, že by bylo jen dobře, kdyby vznikaly ve větší míře přednostní semafory pro tramvaje a kdyby bylo více vyhrazených pruhů pro autobusy nebo automobily s více, než jedním pasažérem a celkově, aby došlo ke zkrácení intervalů linek MHD.

Velký zájem o to, aby se Auto*Mat zabýval změnou celkové dopravní koncepce Prahy prokázal nejen silný hlas z ankety mezi watchdogovými tématy, ale i řada konkrétních připomínek a nápadů k tématu v samotné skupině. Očekává se od nás aktivní advokacie nejen na městské, ale i na národní úrovni. I v novém roce hodláme usilovat o kroky vedoucí k humanizaci magistrály. Z debaty vyplynul návrh, abychom po sjednocení městských částí okolo magistrály sjednotili i tamější veřejnost.

Další návrh, který zazněl v rámci diskuse o kampani Do práce na kole, totiž aby se do kampaně mohli zapojit i studenti, budeme realizovat již letos. V třetím ročníku kampaně Do práce na kole jsme totiž podle vašeho návrhu rozšířili podmínky pro zapojení se i o studenty, ale také o samostatně výdělečně činné živnostníky!

V rámci novoročního setkání proběhlo i dotazníkové šetření mezi přítomnými, abychom zjistili, která témata jsou pro vás důležitá. Výrazně nám to usnadní určovat další směřování Auto*Matu. Polovina z přítomných představuje skvělý vzorek, díky za vaše odpovědi! Teď budeme věnovat čas vyhodnocení a plánování dalších aktivit. Názor Klubu přátel a dobrovolnictví nám každopádně pomáhá jít správným směrem.

Velký dík patří provozovatelům galerie Tiskárna v Opatovické ulici za poskytnutí prostor, Pragermoštu za poskytnutí welcome drinků, Cirkus Cermaque a dalším buskerům za hudební performance. Poděkovat chceme také všem kuchtíkům a dobrovolníkům, kteří nasadili svůj čas a úsilí do organizace večera a last, but not least všem zúčastněným.

[g3client item=15133]

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře