Sevilla, Vídeň, Kodaň… Praha!

08. 10. 2012, Ostatní

Početný tým Auto*Matu během let 2011-2013 sbírá v rámci projektu VOCA (Volunteers of Cycling Academy) osobní zkušenosti s udržitelným městským rozvojem a podporou bezmotorové dopravy v 11 městech a zemích EU. V pořadí páté setkání se odehrálo v srpnu v Mecce evropské městské cyklistiky v Kodani. Naši zkušenost s vámi chceme sdílet a usilovat o to, aby se promítla i do města kolem nás.

(foto: Mickael Colville-Andersen, copenhagencyclechic.com)

Pro všechny z nás to byla návštěva první a jsme rádi, že jsme tak mohli rozšířit znalosti teoretické o osobní praxi. Výlet do Kodaně silně doporučujeme komukoliv se zájmem o moderní městský rozvoj. Značné množství inspirace, které jsme načerpali budeme v následujících týdnech uveřejňovat v sérii článků na webu Prahounakole.cz. Vyjednáváním a tlakem se jej budeme snažit přetavit do podoby reálných opatření.

Prvním dílem je článek Kodaňská inspirace pro Prahu a Česko.

Ovlivňujeme lokální dění, komunikujeme a fungujeme mezinárodně

Jelikož je Kodaň v podpoře cyklodopravy na celosvětové špičce, vyslal Auto*Mat na tuto cestu zatím nejpočetnější tým složený ze dvou specialistů na infrastrukturu a dopravu jako takovou Vratislava Fillera a Václava Kříže, kterým kryla záda produkčně-komunikační dvojice Iva Pohanková a  Vít Masare. Po návštěvách inspirativní Sevilly, varujícího kyperské Nikósie, nám blízké Vídně, Dublinu, Kodaně a Mariboru budou už v listopadu naši zahraniční partneři sbírat zkušenosti v Praze.

Auto*Mat na jednu stranu zkušenosti v zahraničí sbírá a doma distribuuje, na straně druhé je i sám zkušeným poskytovatelem know-how vzniklého v Praze. V doprovodu k filmům Auto*Mat a Zdroj* naši členové a souputníci inspirovali a podpořili aktivity občanské společnosti celé řady zemí. V rámci projektu Green and Livable Visegrad Cities jsme vytvořili základní síť podobně orientovaných organizací uvnitř Visegrádu a začali společně propagovat naši činnost. Následně došlo v rámci téhož regionu k exportu zkušeností a metodiky projektu Vzdělávání o udržitelné dopravě na školách a nyní v rámci projektu VOCA těžíme ze spolupráce celoevropské, jejímž smyslem je nejen podpořit cyklistickou a udržitelnou dopravu v našich vlastních městech, ale po celé EU. Není měsíc, aby buď někdo ze zahraničí nepřijel studijně k nám nebo my nejeli učit se a inspirovat ven.

Setkání členů projektu VOCA v Praze

Příští setkání projektu VOCA se uskuteční mezi 14. a 18. listopadem v Praze!  To, co můžeme prezentovat do zahraničí jako jednoznačné plus je dobrá možnost kombinace dopravních prostředků (tzv. Multimodalita). Kromě ní se při chystaných workshopech zaměříme na metody Lobbyingu a prosazování názorů, Fundraising neziskových organizací, metody měření tzv. Modal splitů (podílů jednotlivých forem dopravy na přepravním výkonu)  a možnosti akce na úrovni EU a spolupráce s Evropskou Cyklistickou Federací (jejímž vice-prezidentem je jeden ze zakladatelů Auto*Matu Daniel Mourek).

 

Studijní cesta do Kodaně byla realizována v rámci projektu mezinárodní spolupráce organizací podporujících cyklistickou dopravu Volunteers of Cycling Academy (VOCA). Jeho obsahem je navázání spolupráce mezi organizacemi z 12 evropských měst a pravidelná setkávání jejich zástupců a řešení konkrétních společných témat během let 2011-2013. Mimo Auto*Matu se jej účastní neziskové organizace z Varšavy, Budapešti, Vídně, Kodaně, Bukurešti, Sofie, Nikósie, Mariboru, Sevilly, Dublinu a Lisabonu.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

[g3client item=14176]

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře