Auto*Mat na setkání Volunteers of Cycling Academy ve Vídni

07. 05. 2012, Ostatní

Na konci března jsme se vypravili na cestu za poznáním do Vídně. Po španělské Seville a kyperské Nikósii se tu konalo třetí setkání účastníků projektu Volunteers of Cycling Academy (VOCA). Program umožňuje navázat spolupráci a vyměňovat zkušenosti mezi organizacemi propagujícími cyklistickou dopravu. Další setkání budou následovat ještě po dobu dvou a půl roku.

Hlavní poznatky, s kterými budeme pracovat i dál jsme publikovali ve článku Cyklistická doprava se Vídni vyplácí na Prahounakole.cz.

Vedle samotných účastníků z 12 evropských měst se přidali nad rámec projektu dva zástupci z Bratislavy a polské Vratislavi. Přidali se tak ke kolegům z Varšavy, Budapešti, Vídně, Kodaně, Bukurešti, Sofie, Nikósie, Mariboru, Sevilly, Dublinu a Lisabonu.

Ve Vídni jsme ve složení Vítek, Vráťa a já, Vašek, strávili čtyři dny. Naši návštěvu zahájilo promítání filmu Auto*Mat a následná debata v zaplněném komunitním kině, kam jsme divákům přivezli aktuální dobré zprávy o přestavbě křižovatky na Nábřeží Kapitána Jaroše a alespoň ve slovní podobě pokračování filmu, od jehož uvedení v roce 2009 už v Auto*Matu nezůstal kámen na kameni.

Výměna zkušeností

Čtvrtek a pátek patřil výměně zkušeností mezi zástupci přítomných organizací. Prezentace byly zaměřené hlavně na faktory ovlivňující obraz cyklodopravy u veřejnosti. Zkratkovité vnímání tématu v bulvárních i serózních médiích je podobné bez ohledu na hranice. Španělé prezentovali vlastní chyby v komunikaci skokového rozvoje cyklodopravy v Seville, kde ani město ani neziskovky nezvládli realizovat potřebnou vysvětlující kampaň zaměřenou na obyvatele města, chodce a řidiče z povolání.

Maďaři prezentovali úspěch své kampaně Do práce na kole, které se každoročně účastní deset tisíc lidí. Od Maďarského cykloklubu s plně profesionálním vedením, desítkami místních buněk a stovkami dobrovolníků se můžeme i dále hojně inspirovat. Naopak členové kompletně dobrovolnické Dublin cycling campaing se pochlubili svým originálním aktivizačním klipem, který jim pomohl získat peníze na nákladní kolo, které se velmi hodí na další propagaci. Kudy projede, vyvolá zvědavost.

Na setkáních VOCA se ukazují nové tváře. Poznáváme stále nové lidi z celé Evropy, kteří sledují podobné cíle jako my. Při delším rozhovoru s jedním z dobrovolníků maďarské organizace jsem se dozvěděl, že v Budapešti již dva roky existuje městská organizace, která koordinuje rozvoj všech druhů dopravy. Vedle veřejné dopravy a řešení problémů s automobily se věnuje i pěší a cyklistické dopravě. V Budapešti se připravuje záměr humanizace silničního průtahu centrem města. Má dojít k vyznačení přechodů, snížení počtu pruhů a přestavbě hlavní křižovatky. Z ulice dodnes křížící průtah podjezdem se postupně stala pěší zóna a krátký tunel už není třeba a bude zasypán. Ani nemusí být na západ od nás a v práci s veřejným prostorem a dopravou Budapešť Prahu v posledních letech s lehkostí předbíhá.

Úspěchy Vídeňské radnice a setkání s členy ECF

Další den byl zaměřen na průzkum terénu a analýzu místních úspěchů. S Vráťou jsme se zúčastnili jízdy po rozmanitostech vídeňské cyklistické infrastruktury. Vedle husté sítě stezek a stojanů na každém rohu Vídeň vyniká především bočními ulicemi. Tempo 30 je plošnou záležitostí celých čtvrtí a cykloobousměrky velmi obvyklým levným opatřením. Po exkurzi v terénu následovala tříhodinová přednáška od profesora Michaela Meschika, profesora z Institutu dopravních studií vídeňské univerzity BOKU. Meschik o jednosměrných ulicích prohlašuje: „Kdykoliv může auto předjet cyklistu, protisměrný průjezd cyklistů je možný také.“ Souběžně se setkáním projektu VOCA se konalo i setkání Evropské cyklistické federace (ECF), která je zájmovou skupinou hájící městskou cyklistiku u evropských institucí a koordinující její rozvoj napříč kontinentem. Po předchozím období, kdy reprezentovala zejména zájmy Německa a rozvinutých cyklistických zemí se začíná i ECF obracet směrem do Střední Evropy, čehož důkazem může být i zvolení Daniela Mourka z Nadace Partnerství (jednoho ze zakladatelů Auto*Matu) do funkce viceprezidenta ECF.

Velká vídeňská cyklojízda

Poslední den nás čekala největší vídeňská cyklojízda. Akce Radparade se přes chladné a větrné počasí zúčastnilo několik tisíc lidí. Dobrou náladu zajišťovalo spojení pochodových kapel a nákladních kol. Trumpetisté, houslistky, bubeníce a další muzikanti byli po celou cyklojízdu vezeni na rozličných cargo kolech a dodávali celé akci šmrnc. Bylo vidět, že mnozí se dlouho připravovali. Na pomyslný žebříček přehlídky rozličných bicyklů osobně řadím kola převlečená pomocí kartonu za koně. Cyklojízdu si ve všeobecné pohodě užívalo mnoho malých dětí s rodiči. Had obkroužil dvakrát centrum ulicí Ringstrasse. Ta byla uzavřena pro ostatní dopravu půldruhé hodiny. Kolemjdoucí příležitosti využili k přecházení jinak hlučné závodní dráhy mimo vyznačené přechody. Výjezdy z části bočních ulic nebyly hlídané a byly zabezpečené jen nataženou páskou. V některých zemích to stačí.

I díky pošmournému počasí a spoustě práce doma v Praze proběhl náš intenzivní vídeňský víkend velmi rychle a my se spolu s výbornými skládačkami, za jejichž laskavé zapůjčení děkujeme obchodu Velorama, ukládali k zaslouženému odpočinku ve vlaku domů. Vzhledem k tomu, že nevím, jakého srazu VOCA se ještě zúčastním, vypadá loučení s kolegy z jiných zemí opakovaně ve stylu: „Tak ahoj, zas někde v Evropě, možná v Kodani, či u nás v Praze.“ Je dobré mít srovnání s odlišně fungujícími městy, zeměmi a lidmi. Stáváme se tak imunní vůči zjednodušujícím názorům lidí, jejichž obzor končí u vrat vlastní garáže.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

[g3client item=14305]

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře